JUNWEX 2018
Vị trí thứ hai
Ba chiếc nhẫn với tourmines, saphia, kim cương
CÔNG TY SAHA TAAS
Neryungri
Tác giả và thợ kim hoàn bậc thầy: Moskvin A.V.
Made on
Tilda